Версия для слабовидящих
Кун Кенешлэн президиумез элькун бюджетэз эскерон радлыкез юнматћз

Кун Кенешлэн президиумез элькун бюджетэз эскерон радлыкез юнматћз

02.11.2012
Нырысетћ шуркынмонэ 2012-тћ арын Кун Кенешлэн витетћ ќтчамезлэн Президиумезлэн нырысетћ кенешонэз ортчиз. Солэн уженыз кивалтћз элькун парламентлэн тќроез Александр Соловьев. Президиумлэн кенешоназ пыриськиз...

Возврат к списку